Simone de Jong geeft les en begeleidt in moderne mime, muziektheater en Lorna Marshall-werk. Fysiek bewustzijn, muzikaliteit, in het hier-en-nu zijn en vrijheid en eigenheid in het spelen zijn terugkerende thema’s. ‘Na verloop van tijd en ervaringen heb ik een eigen manier van les geven ontwikkeld, die zich voornamelijk concentreert op muzikaliteit, sensitiviteit en verbeelding. Het mooie is, dat deze aspecten voor elke performer van belang zijn.  Uiteindelijk draait het op het podium om een aantal kwaliteiten die dezelfde zijn, ongeacht de discipline waarin je werkt.’ Een paar voorbeelden van projecten:

*Projectleiding workshops muziektheater Orkater, met o.m. Geert Lageveen, Leopold Witte, Vincent van Warmerdam, Peter Blok, Ria Marks, Wim Selles, Arend Niks

*Projectweek Artez afdeling muziektheater, met Arend Niks

*Project muziek en theater Mime-opleiding AHK, met gasten Robert van Heumen, Wim Selles, Arend Niks

*Lessen tekst en beweging Mime-opleiding AHK

*Muzikaliteit en ritme in fysiek spel, AHK docent drama

*theatertraining voor muzikanten

*acteursbegeleiding films Natasja André de la Porte (Witte Hond, Overmorgen)

Bronnen zijn o.m. de mimetechniek, Alexandertechniek, de ideeën van Andrew Morrish, Yoshi Oïda en Lorna Marshall*.

*Lorna Marshall, acteurstrainer uit Londen en adviseur van het Nationaal Theater in Japan, schreef het boek The body speaks, en met Yoshi Oida o.m. The invisible actor. De koppeling tussen fysiek acteren en tekstgebruik, het onderzoeken en uitbreiden van je eigen fysieke gedrag en ‘being connected’ zijn belangrijke elementen in haar werk. In de boeken met Yoshi Oïda vind je veel over de link tussen het Japanse theater en theater in de Westerse wereld, bijvoorbeeld over natuurlijke ritmes.